Gửi

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng khóa cửa vân tay Unicor UN-P8000BWSK-F

Khóa vân tay Unicor UN-PM8000BWSK là mẫu khóa cửa vân tay cao cấp nhất của Unicor tung ra thị trường từ tháng 6/2019. Thiết kế kiểu đẩy/kéo (Push/pull) của Unicor được tích hợp thêm đầu đọc vân tay ngay tại tay cầm - tiện dụng hơn trong quá trình mở cửa bởi chỉ cần 1 thao tác. Ngoài ra, sản phẩm khóa cửa điện tử này sử dụng phiên bản phần mềm đã nâng cấp giúp bạn có thể lựa chọn chế độ mở khóa an ninh thường hoặc an ninh cao với mã Master Password.

 

 

untitled2 

I.  Chế độ an ninh thường.

1.   Đăng kí và xóa vân tay.

Nhấn REG → đặt vân tay 4 lần → nhân REG

Xóa tất cả vân tay: Nhấn REG →  nhấn giữ phím 2 (5s) → nhấn REG

2.  Đăng ký mật khẩu

Nhấn REG → nhập mật khẩu mới (4 - 12 số ) → nhấn REG

3.  Đăng ký thẻ

Nhấn REG →  đưa các thẻ vào màn hình →  nhấn REG

4. Cài đặt điều khiển từ xa

Nhấn REG --> Nut Open trên tay khiển --> nhấn REG
Xóa điều khiển: Nhấn REG - ấn giữ phím 1 trong 5s

5. Cài đặt chế độ tự động
 - Tự động: Nhấn REG - 3 - REG
 - Bằng tay: Nhấn REG - 6 - REG

6. Cài đặt âm lượng
 - Nhấn REG 
 #  (7 giảm âm lượng, 8 chế độ im lặng, 9 tăng âm lượng)  REG

II.   Chế độ an ninh cao

1. Chuyển từ AN thường sang AN cao

Nhập password AN thường → Nhấn REG → 0 → # → Mã chủ AN cao → # → nhập lại mã chủ AN cao → REG

2. Chuyển từ AN cao sang AN thường

Nhấn REG → Mã chủ AN cao → # → 7 → # → Nhập password AN thường → # → Nhập lại password AN thường → REG

3. Đổi Mã chủ AN cao ( Chỉ dùng để cài đặt )

REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 8 3 –> REG → nhập Mã  chủ AN cao mới → REG

4. Đăng kí và xóa mã mở cửa ( tối đa 3 mã số )

Đăng kí : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 1 → # → 1 → # → 1 ( chọn 1,2,3 ) → # → nhập mã mở cửa mới → REG

Xóa : REG →  Mã chủ AN cao đang dùng → # → 1 → # → 3 → # → 1 ( chọn 1,2,3 ) → # → REG

5. Cài và xóa thẻ

Đăng kí : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 2 → # → 1 → #   → nhập ID thẻ ( từ 001-099) → # → đưa các thẻ vào màn hình →  nhấn REG

Xóa thẻ : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 2 → # → 3 → #   → nhập ID thẻ cần xóa ( từ 001-099) → # → REG

6.  Cài và xóa vân tay

Đăng kí : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 3 → # → 1 → #

→ nhập ID vân tay( từ 001-099) → # → đặt vân tay vào 4 lần → REG

Xóa vân tay : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 3 → # → 3 → # → nhập ID vân tay cần xóa ( từ 001-099) → # → REG

7.  Cài đặt và xóa điều khiển từ xa

Đăng kí : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 4 → # → 1 → #          → nhập ID cho điều khiển từ xa (từ 001- 003) → # → nhấp Open trên tay điều khiển → REG

Xóa : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 4 → # → 3 → # → nhập ID cho điều khiển từ xa (từ 001- 003) → # → REG

8. Mật khẩu dùng 1 lần ( mã số khách)

Đăng kí : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 5 → # → 1 → #   → nhập mã 1 lần → REG

9.  Đăng kí và tắt mã số ảo

Đăng kí : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 1 4 → REG

Xóa : REG -> Mã chủ AN cao đang dùng → # → 3 6  → REG

10. Đăng kí và xóa chế độ mở kép

Đăng kí : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 5 1 → REG

Xóa : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 5 2  → REG

11. Chế độ tự động và không tự động

  Tự động : REG -> Mã chủ AN cao đang dùng → # → 3 → REG

   Không tự động  : REG -> Mã chủ AN cao đang dùng → # → 6  → REG

12.  Âm lượng loa

Đăng kí : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 7 ( 7,8,9 là mức âm lượng) → REG

13. Cài điện thoại

Đăng kí : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 4 1 → REG

Xóa : REG → Mã chủ AN cao đang dùng → # → 4 2 → Reg

Reset lại khóa : Khóa sẽ về mặc định ban đầu và ở chế độ AN thường

Nhấn REG (5s) → 214789632580  → REG

Xem chi tiết: Khóa vân tay Unicor UN-PM8000BWSK

 

 

Bài viết liên quan

 

Showroom Miền Bắc

Showroom Miền Trung

Showroom Miền Nam

So sánh sản phẩm