Những nhược điểm của khóa cửa vân tay mà người dùng cần biết